برگزارکنندگان همکاران برگزاری حامیان

 

 

 

تماس

ایمیل

کانال تلگرام

دبیرخانه: 09909430460 
دورنگار: 02143854849

rnd@kwpa.gov.ir
info@karuncup.com

http://telegram.me/karuncup

زمان بندی برگزاری
مهلت ثبت نام طرح های سرمایه پذیر: 30 آبان 96 مهلت ثبت نام ایده ها: 30 دی ماه 96 مهلت ثبت نام مسابقات کارون کاپ : 30 دی ماه 96